Első beszélgetés

Néha csontvázról álmodok,
csak elindul felém,
jön közelebb, egyre közelebb.
Nem bírom tovább, visítok
és felébredek.

- Csak álom volt - mondja anya.
Mintha sokat segítene,
hogy a szörnyűség itt belül
van és nem ott kívül.

Ingrid Sjöstrand

A külső világot abban a formában érzékeljük ahogy átszűrődik saját idegrendszerünkön és pszichénken, azaz belső valóságunkat magunk hozzuk létre a többiekkel való szakadatlan összjátékban.
Az emberi problémák összetettek, sok esetben nem a kapcsolatok mentén fogalmazódnak meg, de minden lelki nehézség, elakadás, kapcsolataink működéséből ered, még akkor is, ha ezt nem tudatosítjuk. Lényünk kapcsolatban születik, abban is tud változni, fejlődni, kiteljesedni.
Pszichológussal beszélgetni, segítséget kérni is egy kapcsolat, lényegében egy professzionális kapcsolat a pozitív változás előidézéséhez.
Titkos recept nincs, de mint az élet minden területén az önismereti belső munka lehet a megoldás kulcsa. Önmagunk mélyebb megértése óriási erőforrást jelent. Ha megértjük, hogyan váltunk olyanokká, amilyenek most vagyunk és nyomába eredünk annak, hogy különböző önvédelmi és feszültségelhárító mechanizmusokat, kitől és miként tanultuk el, melyik fejlődési időszakban milyen hatások értek minket, lehetőséget adunk magunknak egy másfajta megküzdésre, élni a legkisebb ön- és környezetkárosítás árán.
A megfelelő szakember megtalálásában legalább olyan fontos a szaktudás, mint az érzelmi "összepasszolás" (interakciós szinkronítás). Az első beszélgetés során figyelembe véve ezeket az emberi tényezőket, felmérem, hogy a kliens személyiségéhez és problémájához illeszkednek-e az általam képviselt módszerek, meghatározzuk a beszélgetésünk célját, majd szóbeli szerződésben megállapodunk a beszélgetési folyamat kereteiről. Elkötelezett vagyok abban, hogy feltétel nélküli elfogadással, megértéssel, együttérzéssel, őszínteséggel, bizalommal tegyem lehetségessé egy olyan kapcsolat létrejöttét, ahol szeretném megismerni a velem szemben ülőt és a lehető legjobb megoldást együttműködve létrehozni. 
Életproblémáink komplexek, emberi kapcsolatainkban minden mindennel összefügg, egyetlen problémát sem lehet izoláltan tekinteni, az emberi elme túl bonyolult ahhoz, hogy mindenkire érvényes megoldásokat tudjunk leltárba venni. Feladatom, hogy hozzásegítsem a hozzám fordulót, a saját belső erőforrásainak felszínre hozatalában, tudattalan működésmódok tudatosításában, új készségek fejlesztésében, kialakításában és legfőképpen önmaga és társas kapcsolatainak árnyaltabb érzékelésében, megértésében.
Az önismerethez nem vezet királyi út, hiszen nem könnyű, olykor fájdalmas olyan tulajdonságainkkal szembesülnünk, melyeket aktuális énképünk nem tartalmaz, lényegében olyan működésmódjainkról, érzéseinkről van szó, melyekről mi magunk alig veszünk tudomást, de nehezíti emberi kapcsolataink működését.
Meggyőződésem, hogy a legsúlyosabb élethelyzetből is vezet járható kiút. Bizalomteli, egyenrangú szövetségben kimondhatóak - újradefiniálhatóak a legbonyolultabb élettörténetek is. Én nem ígérem, hogy a velem való munka fájdalommentes lesz, azonban megkísérlem egy bizalomteli szövetség létrejöttét. Mindannyian küzdhetünk nehéz helyzetekkel, ez elkerülhetetlen, segítséget kérni nehéz, de megéri, mert nem mindegy mit tekintünk átmeneti állapotnak és mi lesz az alapállapot. Itt van választásunk.
A siker múlhat az egyediségen, a személyes felelőségvállaláson, mindenkinél más lesz a megoldás és ha nincs is rögtön jó megoldás, de minden helyzet egy új gyakorlási - tanulási lehetőség, éljünk vele.